top of page

Privacy Policy

De persoonsgegevens die u achterlaat op www.pauwkenshof.be worden verwerkt door Pauwkenshof. De verwerking van uw persoonsgegevens zal gebeuren op een wijze die in overeenstemming is met de toepasselijke wet- en regelgeving. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de website geeft u aan Pauwkenshof, de uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toelating om deze gegevens te verwerken.

Uw persoonsgegevens worden enkel ingezameld en verwerkt voor volgende doeleinden:

 

 • Gebruik en beheer van de website in het algemeen met inbegrip van het zenden en ontvangen van berichten;

 • Verstrekken van informatie over de kenmerken, diensten en producten van Pauwkenshof;

 • Verstrekken van informatie over orders en leveringen van Pauwkenshof;

 • Pauwkenshof verwerkt alleen die persoonsgegevens die in het voorkomend geval noodzakelijk zijn voor voornoemde doeleinden.

Onder persoonsgegevens verstaan we:

 

 • Bedrijfsnaam

 • BTW nummer

 • Adresgegevens

 • Telefoonnummer

 • E-mail adres

 • Naam

 • Interesses

Doorgifte van persoonsgegevens

 

De noodzakelijke persoonsgegevens worden wanneer nodig doorgegeven aan onze partners. Dit om een vlotte dienstverlening te garanderen. Uw persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derde partijen voor marketing-doeleinden of andere commerciële acties.

Uw rechten

 

Recht op inzage: indien u uw persoonsgegevens wil wijzigen kan u een e-mail sturen met de gewenste wijzigingen naar info@pauwkenshof.be. Uw persoonsgegevens verwijderen doet u door een e-mail te sturen naar info@pauwkenshof.be met daarin vermelding van de te verwijderen persoonsgegevens. Het verwijderen van uw gegevens kan echter tot gevolg hebben dat u geen gebruik meer kunt maken van (een deel van) onze diensten.

 

Recht op overdraagbaarheid: Indien gewenst kunnen we uw persoonsgegevens in een .csv bestand aanleveren. U kan deze gegevens ten alle tijden opvragen via info@pauwkenshof.be. Op uw vraag kunnen we deze gegevens rechtstreeks aanleveren aan een derde partij.

Het inzien, verbeteren, verwijderen of overdragen van persoonsgegevens is een recht. Hiervoor zal Pauwkenshof dan ook geen enkele vergoeding vragen.

Klikgedrag

 

Op de website van Pauwkenshof worden algemene bezoekgegevens bijgehouden met als doel het optimaliseren van de website. Ook individuele bezoeken worden gemonitord, met het oog op het verbeteren van onze dienstverlening naar onze klanten toe.

Cookies

 

De website gebruikt (essentiële, functionele, analytische, performante en advertentie) cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies worden voor de uitvoering of vergemakkelijking van de uitvoering van een door u gevraagde dienst gebruikt. De meeste cookies werken alleen voor de duur van een enkele sessie of bezoek.

Ontvangt u liever geen cookies?

 

U heeft de mogelijkheid uw browser zodanig te configureren dat hij u verwittigt telkens cookies worden aangemaakt of dat hij de aanmaak ervan verhindert. Mocht u het gebruik van cookies weigeren, kunnen wij u echter de goede werking van de website en verzending van communicaties en de levering van bepaalde diensten niet verzekeren.

Meldplicht datalekken

 

Pauwkenshof doet er alles aan om uw persoonsgegevens zo goed mogelijk te beschermen. Indien er zich toch een datalek voordoen, waarbij derden toegang zouden krijgen tot uw persoonsgegevens, zal dit ten laatste 72u na het datalek gemeld worden aan de bevoegde instanties en aan de personen van wie de gegevens gelekt zijn.

 

Heeft u een (mogelijk) datalek ontdekt? Meld ons dit zo snel mogelijk via info@pauwkenshof.be.

Wijzigingen privacy statement

 

Pauwkenshof behoudt zich het recht om dit zonder kennisgeving aan te passen conform de geldende privacyregels.

Vragen

 

Indien u vragen heeft over ons privacy beleid, neem dan contact op via info@pauwkenshof.be.
 

bottom of page